Os Diaples

Flip, miembro fundador de La Orquestina del fabirol y dimpués en Ixo Rai! enzetó a colla de Os Diaples d’A Uerba.

O nobantaitantos por zien de os catalans se piensa que o correfoc ye una fiesta popular d’asabelo cuánto tiempo pero reyalmén ye un imbento porterior á la democrazia. A cultura en a Corona d’Aragón ye rica en fiestas con fuego. Nabidá, San Antón, San Chuan, San Sebastián, os diaples… Flip quereba amostrar-nos que yera posible autualizar una fiesta sin cambear mica o sentiu con que se fizo popular. Una mena de performance d’orichen anzestral.

Os Diaples d’a Uerba prenión iste nombre porque feban os ensayos á o canto d’iste río femenino, en o que dezíbanos “semantales”

Conziertos

 

 

 

Fotos